Všeobecné obchodné podmienky

START - Preklady

1. Prekladateľ je Jazyková škola START s.r.o. so sídlom na Murgašovej 3, 040 01 Košice-Staré mesto. IČO 44 024 762

2. Objednávky sú záväzné až po ich potvrdení prekladateľom.

3. Ak cena nie je vyslovene potvrdená pri potvrdení objednávky, sadzba za slovo je tá sadzba uvedená na webovej stránke Prekladateľa.

4. Ak nie je vyslovene dohodnuté inak, normostranou (alebo NS) sa rozumie československá normostrana (1800 znakov vrátane medzier).

5. Firmám vystavujeme faktúru so splatnosťou 15 dní od dátumu ukončenia prekladu. Pre fyzické osoby robíme preklady až po obdržaní platby na našom bankovom účte.

6. Objednávateľ nadobúda práva duševného vlastníctva prekladu po úplnom zaplatení ceny za preklad.

7. Okrem horeuvedeného, všetky preklady poskytujeme na základe aktuálne platných Štandardných podmienok a zásad poskytovania prekladateľských služieb, schválených Slovenskou asociáciou prekladateľov a tlmočníkov (www.sapt.sk).