Preklady do anglického jazyka

Ponúkame preklady zo slovenčiny do angličtiny. Každý preklad zo slovenčiny do angličtiny u nás vyhotovuje Angličan, ktorý však ovláda slovenský jazyk, a prekladá teda do svojho materinského jazyka. Takto sa vyhýbame krkolomnému a umelo znejúcemu textu, ktorý môže byť výsledkom toho, keď do cudzieho jazyka prekladajú slovenskí prekladatelia.

Preklady z anglického jazyka

Tiež ponúkame preklady z angličtiny do slovenčiny. Pri prekladoch z angličtiny do slovenčiny využívame našich prekladateľov Slovákov, aby sme zachovali medzinárodne uznávaný štandard, že prekladatelia majú prekladať výhradne do svojho rodného jazyka.

Korektúry textov a proofreading

Chcete zabezpečiť, aby vaše anglické texty zneli vierohodne a spĺňali reprezentatívnu úroveň? Aj o to sa radi postaráme a vyhotovíme profesionálnu korektúru či proofreading vášho textu.