Prečo účtujeme podľa počtu slov?

Agentúry najčastejšie používajú československé normostrany (1800 znakov vrátane medzier) a niektoré agentúry už používajú EU normostrany (1500 znakov) a klient nemusí vedieť, že tá "normostrana" je iba polovica z jednej strany v MS Worde (3000-4500 znakov podľa veľkosti písmen atď.). Preto, cenu účtujeme podľa počtu slov vo východiskovom texte, aby cena bola pre klienta čo najprehľadnejšia. Počet slov si viete prekontrolovať priamo v MS Worde. Nie sme platcami DPH

Preklady do anglického jazyka

0,05 EUR / slovo

Cena sa môže líšiť ak text obsahuje veľa odborných výrazov a skratiek (ak nie je poskytnutý zoznam použitých skratiek). Pošlite nám svoj dokument na preklady@jazykova.sk a my Vám pripravíme cenovú ponuku.

Preklady z anglického jazyka

0,035 EUR / slovo

Cena sa môže líšiť ak text obsahuje veľa odborných výrazov a skratiek (ak nie je poskytnutý zoznam použitých skratiek). Pošlite nám svoj dokument na preklady@jazykova.sk a my Vám pripravíme cenovú ponuku.

Korektúry textov a proofreading

0,025 EUR / slovo

Uvedená cena sa týka korektúry profesionálnych prekladov. Pošlite nám svoj dokument na preklady@jazykova.sk a my Vám pripravíme cenovú ponuku.